Det finns 47 lägenheter i huset.
Det finns 2 hyreslägenheter.
Det finns inga lokaler för uthyrning.
Planerad avgiftshöjning 10 % från och med 1 januari 2018
Huset stambyttes 2015.
Alla lägenheter har renoverade badrum.
Inga renoveringar är planerade.
Föreningen äger marken.
Föreningen är en äkta förening.
Huset byggdes 1961.
Föreningen köpte fastigheten 2012.
Föreningen godkänner delat ägande.
Föreningen godkänner inte juridisk person som medlem.
Huset värms upp med fjärrvärme.
En städfirma sköter städningen.
Gemensamma utrymmen är en tvättstuga, ett cykelrum, ett soprum samt en lekplats.
Ett källarförråd tillhör varje lägenhet.
I månadsavgiften ingår värme, vatten, TV (Comhem grundutbud).
Bredband kan beställas från Comhem eller Bredbandsbolaget.
Överlåtelseavgiften är 1108 kronor (2,5% av prisbasbeloppet 2016) och betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften är 443 kronor (1% av prisbasbeloppet 2016).

Föreningen har i dagsläget 19 parkeringsplatser men det kommer under 2016 att utökas till 24 stycken. Det är för närvarande kö till parkeringsplatserna.